Bạn Đỡ Ngu Ngơ Rồi Đấy

Tác giả: David McRaney     Dịch giả: Voldy
Giá: 103.000đ
Số trang: 383 trang
NXB: Thế Giới
Khổ: 14 x 20,5 cm