Thước Đo Lạ Kỳ Của Trí Não

Tác giả: Bunpei Yorifuji     Dịch giả: Hạnh Nguyễn
Giá: 98.000đ
Số trang: 192 trang
NXB: Thế Giới
Khổ: 14 x 17 cm